SV Solidarität Göggingen e.V.

Unsere Vorstandschaft

 1. Vorstand Walter Götz 
 2. Vorstand Marlies Fischer fischermarlies@aol.com
 Kassiererin Pia Hanauska piahanauska@gmx.de
 Revisoren Rüdiger Deuss 
  Inge Drittenpreis 
 Schriftführer Sandra Dörr 
 Pressewartin Anna Hemberger anka566@aol.com
 Vereinsheimswartin Margarethe Hanauska 
 Jugendleiterinnen Corinna Smid 
  Karin Priglmeir 
 Sportleiterin Petra Greppmeir petragreppmeir@gmx.de
 Trainerinnen Pia Hanauska 
  Petra Greppmeir 
  Karin Priglmeir 
 Beisitzer Margot Tschache 
  Helmut Drittenpreis 
  Karin Priglmeir 

 

 unsere Vorstandschaft (von links nach rechts):

Margot Tschache, Karin Priglmeir, Anna Fischer, Corinna Smid, Rüdiger Deus, Pia Hanauska, Marlies Fischer, Margarethe Hanauska, Walter Götz, Sandra Dörr, Petra Greppmeir, Inge Drittenpreis, Helmut Drittenpreis